Teoria relativității

| | Ce scriu, Poezii

forma trecutei tale apăsări
rămâne pe acest așternut banal
ca o amintire a relativității,
a gravitației și a timpului
îngemănate în ceea ce numim
cuantică și temporalitate.

tu ești egală cu viteza
luminii mele la pătrat.

Etichete:

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.