Tanagra

| | Ce scriu, Poezii

Ca să te aud nu te ascult;
duc palma la ureche
şi-i de ajuns să tac.
De taci şi tu
tot te înţeleg,
tot te aud,
prea multo,
stăruitoare voce,
apăsatoare formă
a gândului meu
învederat, azi,
după chipul
şi asemănarea ta.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.