Iluzii

| | Ce scriu, Poezii

Când speranţa sângerează
Sub roţile încinse ale marfarurilor,
Iluzia câmpului rămâne unica
Şi nepreţuita salvare a realităţii.

O realitate roşie de atâta apus,
O realitate prăfuită în care viaţa
De provincie se opreşte,
O crudă şi superbă realitate.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.