clopot

Anul clopotului

| | Ce scriu, Poezii

ce caut aici în cupola aceasta de bronz
mă întreb
craniul meu, clopotul pe care cineva a scrijelit
2019 – 2020
mă reped cu putere în el ca sa ies
într-o parte, în alta,
caut ieșirea
mă izbesc
nu reușesc decât să cânt
daaang
daaang

Textul face parte din volumul: Porțile cetății

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.