Plugușor – versiune rară, URĂTURI de ANUL NOU 2015

| | Literatură

plugusor-uraturi-de-anul-nou

Plugușor de Anul Nou. Urătură de Anul Nou culeasă de Valer Butură din Sălciua de Jos, județul Alba.

Bun domnu-i d-aiesta domn,
Că bine și-o priceput,
Că d-ăn sat că s-o tunat
De meșteri ș-o căpătat
Și-n pădure i-o mânat,
Faeș lemn că ș-o tăiat.

De tăiat, tăiatu-l-o
Și d-acasă adusu-l-o,
Și pân curte-ntinsu-l-o,
Și din berzi cioplitu-l-o
Juguri, pluguri, făcut-o,
Juguri, pluguri și răsteie
Și mai multe ciucâlteie.

Plugu cobilitu-l-o
După boi legatu-l-o,
Opt boi prinsu-i-o,
Tăt la cap cam hedeșăi
Și la coadă codălbei,
Pogănici pe lângă ei.

După zbici chematu-i-o
Șî la munte scosu-i-o,
La munțî lui Rusalim
Faeș munte-și-mbrăzdară,
Tăt cruciș și curmeziș,
Șî mai mult îi pă lungiș,
Până locul și-l gătară.

Bun domnu-i aiest domn,
Că bine s-o priceput,
Că d-ăn sat că ș-o tunat
Că muieri ș-o căpătat,
De grâu și l-o dires.
De dires, diresu-l-o
Ș-în desagi băgatu-l-o,
Dăsagii legatu-i-o,
Sus pă cară pusu-i-o
Șî la munte scosu-i-o,
Grâu sămănatu-l-o,
Tăt cruciș și curmeziș,
De grăpat grăpatu-l-o.

Dat-o Dumnezo o ploaie,
faină holdă răsărea
Vânt bătea, holdă creștea.

Ș-o dat Dumnezo un cald,
de holduța s-o și copt,
Tăt la cap cam sățîioasă
Șî la pai cam trestioasă.

Bun domnu-i aiesta domn,
Că bine și-o priceput,
Când dăn sat că ș-o tunat,
Juni și june o căpătat,
Sus la munte scosu-i-o,
Grâu seceratu-l-o,
Junii legători sucea
June pe ele-l punea,
Junii snoptii șî-i lega,
June snoptii-ș aduna,
June căptițe făcea.
Junii spice alegea,
June cunună-mpletea,
Junii pă cap o punea,
Șî d-acasă o aducea.

Iaca dară c-o udară
Șî di pă cap o luară
Șî pă masă pusu-o
Șî de cină datu-le-o.

Bun domnu-i aiesta domn,
Că bine și-o priceput,
Că dăn sat că ș-o tunat,
De cară ș-o căpătat,
Sus la munte scosu-l-o,
faine cară încărcară
Șî mai bine le legară.
De legat legatau-le-o
Șî d-acasă adusu-le-o,
La o guriță de șură
Faine stoguri își făcură,
Mai bine le-acoperiră.

Bun domnu-i aiesta domn,
Că bine s-o priceput,
Că dăn sat că ș-o tunat,
De-mblătitori ș-o băgat
Șî la șură dusu-i-o,
Arie făcutu-s-o,
Stog descoperitu-l-o,
Faine corzi întinsu-l-o,
Mai bine-mblătitu-l-o
Șî felezuitu-l-o,
În boare țipatu-l-o,
Varoș grâu alesu-s-o,
Șî d-acolo strânsu-l-o,
de deres deresu-l-o,
Șî dăn saci băgatu-l-o,
mai bie legatu-l-o
Șî pă cară pusu-i-o
Șî acasă dusu-l-o,
Șî dân coș băgatu-l-o
Șî d-acolo scosu-l-o
Și din saci băgatu-l-o,
Mai bine legatu-l-o
Sus pî cară pusu-i-o,
Doi boi biboli prinsu-i-o

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.