Muzica lui Mikail Aslan – xatir

| | Ce ascult

mikail-aslan

xatir m – minte, inimă; (kurdă)

XATIR

Koyê ma miz û duman o
Kam se vano wa vazo
Omrê mi to de wertax o
Kotî ke ke vana sond wenû

Koyê ma miz û duman o
Kam se vano wa vazo
Omrê mi to de wertax o
Kotî ke ke vana sond wenû

Mi va, zereyê dewe hênî yo
Melema mi, hênîyo juya wo
N’erê çimê mi ginê ra to
Halê mi kî hal nîyo

Mi va, zereyê dewe hênî yo
Melema mi, hênîyo juya wo
N’erê çimê mi ginê ra to
Halê mi kî hal nîyo

Erê, bonê to ju max o
Kotî menda, no çi çax o?
Erê vanû, to ra vanû
Xatir be to, ezo sonû

Erê, bonê to ju max o
Kotî menda, no çi çax o?
Erê vanû, to ra vanû
Xatir be to, ezo sonû

Etichete:

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.