Iertare

| | Poezii

din ce ştiu şi din ce cred,
rând pe rând şi gând cu gând
eu pe toate am să le pierd,
din ce am strâns şi din ce strâng.

oameni, chipuri şi lumină,
se împart cum se împarte:
şirul celor fără vină,
şi al celor cu păcate.

celor care mi-au greşit,
de acum le sunt iertate.
cele câte le-am greşit,
nu îmi iert, chiar de-s iertate.

zi cu zi şi drum cu drum
pipăi calea de-i deschisă,
să mă iert, dar nu ştiu cum.
spusa-i spusă, zisa-i zisă.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.