Citat despre creştinism

| | Opinii

Arnold J. Toynbee: „Singura îndreptăţire probabilă a existenţei civilizaţiei occidentale contemporane, în perspectiva istorică deschisă de acest capitol, ar fi că ea poate îndeplini, pentru creştinism şi pentru celelalte trei religii înrudite cu el, misiunea de a le da un cadru lumesc în care se pot întâlni, la o scară planetară. Şi la aceasta se va ajunge pe două căi: prin afirmarea unităţii finale a valorilor şi credinţelor fiecărei religii şi prin confruntarea celor patru religii cu provocarea recrudescenţei idolatriei, sub forma deosebit de primejdioasă a cultului omului pentru el însuşi.”

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.