Cine discută despre banii pentru dezvoltarea rurală 2014-2020

| | Opinii

În conformitate cu prevederile pct. 2 al Anexei 2 privind Organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi incluzive 2014-2020 la Memorandumul cu tema „Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, pentru domeniile privind dezvoltarea rurală, agricultura și pescuitul se constituie Comitetul Consultativ Tematic pentru Dezvoltare Rurală, Agricultură și Pescuit (CCT DRAP) coordonat în parteneriat de Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Se înţelege, da? Guvernul, recte Ministerul Agriculturii, organizează acest Comitet cu rol consultativ, tematic (dedicat exclusiv agriculturii) şi partenerial (alcătuit din asociaţii, instituţii şi organizaţii relevante). Îmbucurător!

Mergem mai departe. În articolul trei din regulamentul de constituire a Comitetului aflăm componenţa.

  • CCT DRAP are în componenţa sa reprezentanţi, la nivel decizional, ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale, ai partenerilor relevanţi (ONG-uri şi universităţi).
  • CCT DRAP are în componenţă maximum 30 de membri, reprezentând instituţiile şi organizaţiile cuprinse în Anexa 1 a prezentului Regulament, dintre care 30% reprezintă organizaţii din mediul economic, social, academic şi din societatea civilă.
  • La reuniunile CCT, în plen şi pe grupuri de lucru, pot participa cu statut de invitaţi permanenți sau ad hoc: reprezentanţi ai Preşedinţiei României, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai României în Parlamentul European, ai Comisiei Europene, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii sau organizaţii cu expertiză relevantă pentru subiectele în dezbatere în cadrul respectivei reuniuni.

Din nou, iniţiativa pare demnă de toată lauda. În sfârşit, beneficiari, autorităţi şi oameni cu expertiză şi-au dat mâna şi discută despre fondurile europene care vor intra în România în perioada 2014-2020, în sectorul agricol.

Ca beneficiari ai acestor fonduri, ne aşteptăm să găsim nenumărate asociaţii şi patronate în componenţa acestui Comitet. La urma urmei, banii sunt pentru agricultură, nu?

Găsim, în schimb, reprezentanţi ai Patriarhei, ai Ministerului Culturii, ai Agenţiei Naţionale pentru Romi şi ai Fundaţiei Soros. Toate sunt instituţii respectabile, dar eu personal nu văd legătura cu banii fermierilor. În afară de Agrostar, nu există niciun reprezentant al celor care muncesc în agricultură!

Lasă, prin 2019 ne vom plânge iarăşi că nu am absorbit banii, că e jale, că oamenii nu sunt informaţi. E bine că suntem avertizaţi de pe acum. E bine că luăm în serios faptul că agricultura are nevoie de o strategie în context european şi că agricultorii sunt cei care o întocmesc.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.