Cel Milostiv, Îndurător

| | Opinii

200px-Bismillah.svgNoi, musulmanii, rostim de cel puţin cinci ori pe zi aceste cuvinte: bismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīm بسم الله الرحمن الرحيم

În româneşte, sensurile acestor cuvinte se traduc astfel: În numele lui Allah, cel Milostiv, Îndurător.

Milostiv şi Îndurător sunt atribute/definiţii ale Creatorului, fie că îl numim Allah, Eli, Elohai, Dumnezeu, God, Dieux etc. Allah are multe atribute, dar dintre toate acestea două par a fi cele mai importante, de vreme ce sunt primele cuvinte care deschid Cartea Sfântă – Coranul şi care se repetă, apoi, la începutul fiecărei sure (cu o singură excepţie).

Pentru mine, care înţeleg Islamul cu mintea unui copil, ele reprezintă o cheie. O cheie către înţelegere şi cunoaştere, care spune că drumul către Creator este călăuzit de aceste două atribute divine: bunătate şi iertare, milostenie şi îndurare.

Cineva mi-a spus că una din căile înţelegerii Creatorului este înţelegerea creaţiei. Aceasta este ştiinţa – şi ea este de folos până la un punct. Dincolo de acest punct este imposibil să aflăm mai mult, omul nu se poate înţelege pe sine mai mult decât Creatorul său. O fiinţă bi-dimensională este limitată la un spaţiu cu două axe, ce se află dincolo de acestea reprezintă o imposibilitate fizică pentru această fiinţă.

Eu cred că cele două atribute (însuşiri) sunt cheia spre a privi dincolo, atât cât ne este îngăduit.

Le doresc tuturor fraţilor musulmani o lună binecuvântată, plină de iertare şi bunătate. Ramadan Kareem musulmanilor de pretutindeni.

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.