Cei doi din mine

| | Opinii

Cel dintîi îşi scoase colţii şi prinse a arăta cu degetul, a se bucura şi a striga cu piatra în mână: Öldür! Öldür!

Al doilea îşi închise ochii şi şi-i deschise pe dinăuntru privind sprea steaua Maktuh, murmurând: Milă voiesc, iar nu jertfe.

Eu stăteam tăcut între cei doi.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.