Vreo sau vre-o? DEX

| | Cum se scrie corect

Cum se scrie vreo sau vre-o

Varianta corectă este vreo, vreun, vreuna, vreunul.

Exemple corecte vreo / vreuna / vreunele

Niciuna dintre aceste cărți nu este nouă. Este vreuna nouă? Este vreo carte nouă?

Am cumpărat vreo (cu sensul de aproximativ) două kilograme de mere. Sunt vreunele (cu sensul oarecare din ele) viermănoase?

NU folosim vre-un, vre-o, vre-una, vre-unele.

1. Exemple greșite vreo

Copiii au făcut vre-o câteva greșeli la teste. Greșit. Corect este: vreo câteva greșeli.

Am reușit să economisesc vre-o câteva sute de lei. Greșit. Corect este: vreo câteva sute.

2. Exemple CORECTE vreo

Cred că echipa va câștiga la vreo două goluri diferență.

Am oferit pe 1 Martie vreo 30 de mărțișoare.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.