Ce mai citesc – Evanghelia după Matei

| |

L-am părăsit pe George Călinescu pentru evanghelistul Matei. Mi se pare o lectură potrivită pentru seară, care curge lin şi cursiv, într-o secvenţiere text-pauză, gând-inimă.

Cam aşa a funcţionat la mine: un grupaj de 5-10 versete după care a trebuit să mă opresc, să gândesc, să înţeleg. Apoi să simt.

Unii s-ar întreba: tu eşti musulman, de ce citeşti Biblia? Din acelaşi motiv pentru care, ortodox fiind, am început să citesc din şi despre Coran. Adică, pentru a înţelege mai bine. Pentru a-l afla pe Dumnezeu, şi cum altfel să afli decât cercetând creaţia Lui şi spusele Profeţilor, pacea fie asupra lor.

Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagogi şi prin colţurile uliţelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor.
Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.
– Matei 6:6

jerusalem

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.