Despre adjectiv. Adjectivul pronominal și adjectivul posesiv

| | Cum se scrie corect

O să încep cu o definiția simplă a adjectivului. Adjectivul descrie o însușire, o calitate, o proprietate.

Iată câteva exemple simple de adjective: copac frumos, iarbă verde, oraș aglomerat, zi ghinionistă – unde frumos, verde, aglomerat și ghinionistă sunt adjective.

Mai departe, pentru a le folosi corect, trebuie să ținem seama de substantivul cu care adjectivele se acordă. Asta înseamnă ca dacă vorbim despre un copil, acesta este frumos (singular). Dacă vorbim despre doi copii, aceștia sunt frumoși (plural). Așadar, adjectivul frumos se acordă cu substantivul copil / copii.

Categorii de adjective

Există mai multe categorii de adjective.

De exemplu, ele pot fi simple sau compuse. Este ușor și intuitiv de încadrat un adjectiv în această categorie. Adjectivele simple sunt cele de forma frumos, verde, aglomerat. Adjectivele compuse sunt cele de forma verde închis, verde deschis, roșu aprins etc

Adjectivele se mai clasifică în funcție de origine și înțeles.

Avem, astfel, adjective calificative – cele care exprimă în mod direct o însușire (copac verde, masă copioasă, lemn tare, trunchi putred) și adjective determinative – care provin din schimbarea categoriei lexico-gramaticale ale altor cuvinte (copac putrezit, creanga înverzită, lemn întărit).

Adjectivele pronominale (determinative) sunt adjectivele care aduc altfel de precizări în afara celor care exprimă însușirile unui substantiv.

Avem:

  • adjective pronominale de întărire: ea însăși, ei înșiși, ele însele, eu însumi, tu însuți (masc), tu însăți (fem)
  • adjective pronominale posesive: exemple: calul meu, oaia ta, haina ei
  • adjective pronominale demonstrative: acest copac, această fată
  • adjective pronominale interogativ relative: care copac, care fată, ce om
  • adjective pronominale nehotărâte: orice copac, oricare fată, vreo fată
  • adjective pronominale negative: niciun om, nicio fată

Adjectivul pronominal nu are grad de comparație, însoțește și determină substantivul și se acordă cu acesta.

În fine, există încă două categorii de adjective: invariabile (care nu își schimbă forma în funcție de plural/gen) și variabile.

De exemplu, gri nu își schimbă forma nici la plural, nici la feminin/masculin. Avem palton gri, avem lingură gri, dar și paltoane gri sau linguri gri. Acesta este un adjectiv invariabil.

Pe când, străveziu este un adjectiv variabil. Avem fustă străvezie, dar fuste străvezii. Avem maieu străveziu, dar maieuri străvezii.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.