cum se scrie corect: fir-ar a naibii / fi-r-ar a naibii

| | Cum se scrie corect

Varianta corectă e fir-ar a naibii. Vine din construcţia arhaică „fire-ar”

lua-te-ar ~!, fire-ar (sau fir-ar) al ~ii (să fie)! se spune pentru a exprima o imprecație sau un blestem. – Nodex 2002

„În afară de realizarea “scurtă” a componentului continuu, care este şi realizarea curentă, există cu totul limitat (ca frecvenţă, ca utilizare discursivă, ca registru stilistic) şi o componentă “lungă”, constituind forma arhaică şi etimologică a infinitivului, deosebită de forma actuală prin întinderea sufixului de infinitiv: -are, -ere, -re, -âre. Componenta verbala “lungă” a infinitivului se limitează: (a) la apariţia în forma inversată de condiţional, construcţie arhaică şi populară, neuzitată în româna actuală (Închinare-aş şi n-am cui); (b) la apariţia în propoziţii principale cu valoare injonctiv-optativă, conservată în înjurături şi blesteme (Dare-ar boala în ei! Fir(e)-ar să fie de proşti!).” – Gramatica Academiei

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.