zborul

Zborul

| | Ce scriu, Poezii

Piatra-i piatră, vremea-i vreme,
ninsu-i nins și zboru-i zbor,
piatra ninsă poartă semne
că și păsările mor.

Rândunel din stâncă ninsă,
scutură-te de ninsoare
și de vremea ce stă-ntinsă
peste aripile tale.

Porumbiță în piatră prinsă,
ieși din piatră și ia-ți zborul
de sub cremenea întinsă
ce ți-a prins înconjurul.

Bate aripă împietrită,
zboară zbor din cremene,
porumbiță adormită
pe sub pietre și troiene.

Piatra-i piatră, vremea-i vreme,
ninsu-i nins și zboru-i zbor,
chiar și prins în cremene
zburătoru-i zburător.


zborul

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.