tigru-david-moleski

Zboare pushpurate cu mutriri multu-mşate

| | Ce scriu, Poezii

Două vorbe înşirate şi cu-a treia împreunate fac prea mult
şi prea acumu, laolaltă să le-ascult.
Multă zarvă, multu zghicu, mor cuvintele ca fumu,
tuti zboarele ca scrumu, amu, totna, să le uit.

Să le uit, s-li agârşescu, vorbe împietrite-n buze,
graiuri ţepene în minte, să le tac şi să fiu mut.
Şi de-atâta amuţire, din prea multă piatră-n juru-mi
să-ţi ofer într-o privire tot ce-am vrut şi n-am putut
să-ţi vorbesc cu vorbele, să-ţi cuvânt cuvintele,
să-ţi şoptesc cu şoaptele, tot ce-n limbă n-a încăput.

tigru-david-moleski

pictură: david molesky

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.