casa-vita-de-vie-flori

pe nerăsuflate

| | Ce scriu, Poezii

eu nu respir semințele agresivității tinerești
puse sub brazdă întru zvăpăierea blajinului
și luarea la oaste cu arcanul a copilului bleg
ce va fi slujit în cele din urmă la Țarigrad
urlând aprig sub zidurile lui Teodosie
să uite de el cât e de domol.

așa că te rog, vânt al toamnelor mele,
să le uiți.

sunt cărămidă acum și tot ce a fost sămânță
azi e praf, întoarce-mi-l în zid
suflând asupra lui și lasă-mă blajin,
copil zidit și prăfuit și bleg
la temelia zidului de apus.

Textul face parte din volumul: Regăsire

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.