Osul sfântului Puzderie

| | Ce scriu, Poezii

pentru cine ierihoane, israele, canaane,
pentru mine, pentru tine?

printre ziduri şi icoane,
praf şi pietre, oase sparte, adorate
şi închinate şi spălate şi aşezate
îngrijite şi bătute în argint şi nestemate.

pentru cine atâta dogmă, bogăţie şi canoane,
pentru mine, pentru voi?

printre ziduri şi icoane, fericiţii arhierei
primesc daruri şi le închină către ei,
părinţi, sfinţi şi dumnezei
din altaruri ferecate şi-ncuiate în zece chei,
nimenea să nu pătrundă taina decât numai ei.

pentru cine atâta taină şi credinţă întemniţată,
pentru mine, pentru ei?

printre ziduri şi icoane, v-aţi pus inimile-n oase
împietrite şi zidite, sfinţii vi i-aţi luat în case
să v-aducă bucurie, avuţie, bogăţie şi foloase,
credeţi toţi cu străşnicie că aveţi inimi credincioase
închinându-vă la oase cum părinţii vă-nvăţase.

către cine atâta rugă şi credinţă şi închinare,
către ei, sau către El?

Osul sfântului Puzderie zace-n pietre pietruite
şi tăcute ca femeia ce tu crezi că n-are minte
să vorbească şi să intre în altare construite
pentru voi, nu pentru ele, păcătoase fandosite,
izgonitele din Rai şi din inimile voastre,
încuiate şi învrăjbite.

pentru cine vă rugaţi,
pentru voi sau pentru ele?

Osu-acesta îţi şopteşte că femeia cleveteşte,
vorbă lungă, poale-n brâu, că e proastă şi bârfeşte
şi îşi poartă mintea scurtă sub basma şi nu gândeşte,
trebuie să-şi ştie locul, doar în stânga-i femeieşte
iar bărbatul stă în dreapta, doar în dreapta-i bărbăteşte.

voi din ce Bizanţ vă trageţi şi din ce orânduială,
din cea nouă sau cea veche inima vă-mpărtăşeşte?

Când v-a spus Hristos să-nchideţi gura celui ce vorbeşte
şi vă întreabă despre viaţă, despre ceea ce trăieşte,
şi vă întreabă de credinţă, despre ceea ce citeşte?
Adevărul nu e al vostru, nici al nostru, e al Celui ce sfinţeşte
oameni, locuri, ziduri, oase, pentru cine-L pomeneşte.

voi pe cine ascultaţi, către cine vă închinaţi,
către El sau către oase?

voi de cine ascultaţi,
de ce a spus El sau ce au spus alţii?


„Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.
Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.” – I Corinteni 14:34-35

Cecco_del_Caravaggio
Cecco del Caravaggio – “Christ Expulses the Money Changers Out of the Temple”

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.