Logos

| | Ce scriu, Poezii

A închide înțelesul în cuvânt,
iată întâia energie
cunoscută de om pe pământ.

A doua a fost focul cu vatra,
a treia pământul, legarea de glie
și focul din stele a patra.

La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.
εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος.

Înțelesul timpului este o funcție care depinde de existența înțelegătorului.
Timpul omului este diferit de timpul muștelor și altul decât timpul cugetătorului din stele.

Dacă înțelesul timpului de a fi timp depinde de cel care îl înțelege,
atunci înțelesul meu de a fi om depinde de cine mă înțelege.
Existența mea stă deopotrivă în existența ta și a celorlalți,
fără tine aș fi altceva și atunci aș exista dezbrăcat de înțelesul meu de om.

Aici se află taina tuturor lucrurilor iar omul a învățat să o ascundă în cuvinte.

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.