Cărți online gratuite

George Bacovia - Plumb (1916) de

Plumb de iarnă

Ninge secular, tăcere, pare a fi bine,
Prin oraşul alb, doar vântul trece-ntârziat-
Ninge, parcă toţi muriră, parcă toţi au înviat…

Dorm volumele savante-n îngehţatele vitrine.

Printre ziduri,peste turnuri depărtate,
Ninge cu nimic în noaptea vastă, ning bancnote-
Numai vântul singur plânge alte note…

Umbra mea se adânceşte în cartiere democrate.

Ninge grandios în oraşul vast cum nu mai este,
Ning la cinematografe grave drame sociale,
Pe când hohoteşte-n bulevarde glaciale…

-Dar cine poate să explice această tristă poveste?