Cărți online gratuite

George Bacovia - Plumb (1916) de

Pastel

Buciumă toamna
Agonic- din fund-
Trec păsărele
Şi tainic s-ascund.

Ţârâie ploaia…
Nu-i nimeni pe drum;
Pe-afară de stai
Te-năbuşi de fum.

Departe, pe câmp,
Cad corbii, domol;
Şi răgete lungi
Pornesc din ocol.

Tălăngile, trist,
Tot sună dogit…
Şi tare-i târziu,
Şi n-am mai murit…