Cărți online gratuite

George Bacovia - Plumb (1916) de

Oh, amurguri

Oh, amurguri violete…
Vine
Iarna cu plânsori de piculine…

Peste parcul părăsit
Cad regrete
Şi un negru croncănit…

Veşnicie,
Enervare…
Din fanfare funerare
Toamna sună, agonie…

Vânt de gheaţă s-a pornit,
Iar sub crengile schelete,-
Hohot de smintit.

Nici o urmă despre tine,
-Vine, nu vine?…
Oh, amurguri violete…