Cărți online gratuite

Lucian Blaga - Laudă somnului (1929) de

Drumuri

Cetate de veac, prăsilă de painjeni verzi
subt muşchi şi scocuri. ­-
Pe turn între semnele ceasului, gânditor
timpul stă. O vrabie umblă pe-arătător.

Subt bolţi de nicăiri nici un ecou.
Părul tău joacă în vântul
pe care l-am întâlnit ieri în alt oraş
şi care ne-a ajuns din nou.