Aici

| | Ce scriu, Poezii

aici mi-am așezat durerile.

aici îmi sunt tăcerile, oasele, tăcutele mele măsele.

aici mă descompun alăptând din carnea mea ca din sâni un copac.

aici, doar aici voi murmura iarăși cuvintele știute și voi fi primul măslin care va cânta în grecește.

fi-voi pământ, fi-voi copac bătrân, fi-voi țap, fi-voi din nou copil.

aici, pe pământul acesta sunt eu.

Textul face parte din volumul: EU, PĂMÂNT BOLNAV

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.