agârshearea

| | Poezii

agârshearea, haru idheiloru

uitarea e moartea ideilor

Dragos Serban

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător.