agârshearea

| | Poezii

agârshearea, haru idheiloru

uitarea e moartea ideilor

Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.