Vreo sau vre-o? DEX

| | Cum se scrie corect

Varianta corectă este vreo, vreun, vreuna, vreunul.

Exemple corecte vreo / vreuna / vreunele

Niciuna dintre aceste cărți nu este nouă. Este vreuna nouă? Este vreo carte nouă?

Am cumpărat vreo (cu sensul de aproximativ) două kilograme de mere. Sunt vreunele (cu sensul oarecare din ele) viermănoase?

NU folosim vre-un, vre-o, vre-una, vre-unele.


Cuvântător, agricultor, antreprenor, muncitor, visător, cititor, ascultător, departe călător. Îndrăgostit de popoarele din jurul Mării Negre și din Asia Centrală.